Opis

ZAŠTITNA ZVONCA

LIVE TO RIDE / NEVER RIDE FASTER

Isključivo za poklon da vozaču makne sa puta te demone i osigura ugodnu , lijepu i sigurnu vožnju.