Ulje za vilice – Heavy Duty Fork Oil SAE20W 1L

Vrhunsko ulje visokog indeksa viskoziteta koje garantira podmazivanje bez obzira na temperaturne promjene.