Bubrežnjak/pojas marke Adrenaline. Sa vanjske strane patent koji je priručan za odložiti novce, dokumente prilikom vožnje.